Våra leverantörer

Fristads-Kansas

Vår största partner när det gäller arbetskläder, med en dominerande ställning i Sverige och Europa.
www.fristads.se

fristad

 

 

Segers

Svenskt företag som har specialiserat sig på lättare arbetskläder för den svenska marknaden.
www.segers.se

 segers

 

 

Ejendals

Har specialiserat sig på skyddsutrustning som skor och handskar. Är en av de större aktörerna inom sitt område.
www.ejendals.se

ejendals

 

 

Christeyns

Levererar tvättkemikalier och system för vatten- och energibesparing. Verksamma i hela Europa.
www.christeyns.com

christeyns