Miljö och kvalitet – alltid i fokus

miljo

För oss är det självklart att ta ett miljö- och kvalitetsmässigt ansvar. Det är ett ständigt pågående arbete som involverar alla medarbetare. Hittills har det resulterat i bland annat tre ISO-certifieringar.

En av landets modernaste och renaste anläggningar

Vår verksamhet bedrivs i ett av Sveriges modernaste och renaste tvätterier. I december 2016 öppnades den 1 400 kvm stora anläggningen på Västerslätt i Umeå. Den är byggd med fokus på hårda miljökrav. Skräddarens anläggning är godkänd för mejeri- och slakteriartiklar via separata avdelningar och processlinjer. Tvätteriet klarar antistatregler med tanke på olika Lab-artiklar och anläggningen har miljöfokus tack vare biodieseldrift, energiåtervinnande ventilation, avloppsrening och genomgående LED-belysning.

Ansvar i alla led

Som medlem i en stor rikstäckande kedja har vi resurser att ta miljö och kvalitet på allvar. Vår verksamhet och dess processer ska utvecklas så att minsta möjliga påverkan uppstår under hela livscykeln – från valet av leverantör till hanteringen av restprodukter och avfall.

 

Vårt reviderbara miljöledningssystem är exempel på detta. Våra medlemmar arbetar också aktivt med att minska förbrukningen av vatten, tvättmedel, el, drivmedel, gas och olja.