Hygien och komfort för säker vård

vård

Genom vår hyrservice försäkrar du dig om hög hygienisk standard för både medarbetare och patienter. Med vår kontrollerade tvättprocess i separata linjer ger vi dig rätt förutsättningar att följa gällande lagar och rekommendationer.

Skräddarens driver ett av landets modernaste och mest miljöanpassade tvätterier (öppnat dec 2016). I våra toppmoderna och datoriserade lokaler behandlar vi dagligen artiklar från kunder med avancerade krav på säkerhet och kvalitet. Vi har väl inarbetade rutiner för detta.

Rekommenderade rutiner

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12, SOSFS 2006:11) har alla vårdgivare skyldighet att bedriva ett systematiskt arbete för kvalitet och patientsäkerhet i vården. Även i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns uttryckliga krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Vad detta innebär är dock en tolkningsfråga, men Tvätteriförbundet ger ett antal rekommendationer på rutiner enligt följande:

Tvätta aldrig hemma

En av Tvätteriförbundets rekommendationer är att arbetskläder endast ska användas på arbetsplatsen. Privata kläder får inte användas. Ytterligare en är att arbetskläderna ska tvättas i tillräckligt hög temperatur och aldrig i hemmet. Det krävs minst 60 grader för att få bort bakterier. Om personalen använder egna kläder och tvättar hemma har verksamheten ingen kontroll på hanteringen, varken temperatur eller den viktiga efterbehandlingen. Samma gäller för sänglinne och frotté. Det innebär att hyrtextilier är ett bra alternativ.

Säkrare med professionellt tvätteri

Textilier som ska användas i en professionell verksamhet bör hanteras fackmannamässigt för att kunna garantera säkerheten för både personal och patienter. Hela processen är viktig, från själva tvätten till packning, leverans och uppackning på plats. Det handlar alltså inte bara om att tvätta i tillräckligt hög temperatur, utan även om säker efterhantering. Rena plagg får inte läggas på smutsiga ytor, utan ska så snabbt som möjligt packas i hygieniska emballage.

Online-system skapar kontroll

Samtliga plagg är streckkodsmärkta. De läses in via scanner varje gång de är inne för tvätt. Det gör att vi alltid vet var plagget befinner sig – hos användaren, i transport eller i tvätteriet. Vi kan presentera antal insatta plagg i systemet, antal tvättar och när nya plagg satts in.

 

Till detta ingår en detaljerad kostnadsuppföljning. Du får trygghet och full kontroll.

Ring oss och prata säker tvätthantering

Anders Larsson

Försäljning Industri & entrémattor
Västerbotten och Västernorrland

Tel 090-200 64 02
Mobil 070-659 98 50

anders.larsson@skraddarens.se

kontaktumea-2

Anders Orrstjerdt

Försäljning Industri & entrémattor
Norrbotten

 

Mobil 070-659 07 43

anders.orrstjerdt@skraddarens.se

anders_o